“Електронна навчальна бібліотека української фольклористики” – навчально-методичний проект Лабораторії фольклористичних досліджень.

Мета проекту – надати студентам, які вивчають українську фольклорну традицію, а також усім, хто цікавиться духовною культурою українського народу, швидкий, зручний і безкоштовний доступ до класичних науково-теоретичних та джерельних праць і публікацій з українського фольклору і фольклористики.

З цією метою співробітники Лабораторії готують електронні копії книг (у рамках проекту «Електронне перевидання класичної науково-теоретичної та джерельної спадщини української фольклористики» власноруч та у співпраці з прихильниками українського фольклору (веб-ресурсом «Наше»), а також підшуковують і відбирають електронні копії книг, які були зроблені в рамках інших світових проектів збереження духовної спадщини (як, наприклад, Google) і надані для вільного користування. У такий спосіб ми прагнемо згромадити “в одному місці” статті, монографії, збірники, серійні видання та інші книги з українського фольклору й фольклористики, необхідні для навчання, дослідницької роботи, але часто важко або й зовсім недоступні читачам (особливо поза межами великих міст і наукових бібліотек).

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Гринченко Борис. Литература украинского фольклора. 1777–1900. Опыт библиографического указателя. Составил Б. Д. Гринченко. Чернигов, 1901 (pdf).
 2. Луканюк Богдан. Матеріали до бібліографії польської етномузикології ХІХ–ХХ століть. Львів, 2006. 192 с. (pdf).

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

 1. Колесса Філарет. Огляд українсько-руської народної поезії. Написав Філарет Колесса. Львів, 1905 [перевидання] // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2009. Випуск 47. С. 165–272 (pdf).
 2. Колесса Філярет. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір творів). Львів: Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938 (djvu).

МОНОГРАФІЇ

 1. Бодянский Иосиф. О народной поэзии славянских племен. Рассуждение на степень магистра философского факультета первого отделения, кандидата Московского университета Иосифа Бодянского. Москва, 1837 (pdf)
 2. Вовк Хведір, проф. Студії з української етнографії та антропології. Прага: Український громадський видавничий фонд, 1928 (pdf)
 3. Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик / Упорядкування Василя Івашківа, Руслана Марківа, Андрія Вовчака. Львів, 2007 (pdf).
 4. Грушевський Михайло. Початки громадянства (генетична соціологія) / Institut Sociologique Ukrainien. [Відень]: [Український соціологічний інститут], 1921 (pdf).
 5. Гунчик Ігор. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 232 с. (pdf).
 6. Драгоманов Михайло. Нові українські пісні про громадські справи (1764–1880) / Видання друге. Київ, 1918 (pdf).
 7. Драгоманов Михайло. Політичні пісні українського народу XVIII–ХІХ ст. З увагами М. Драгоманова. Частина перша. Розділ перший. Женева, 1883 (pdf); Розділ другий. Женева, 1885 (pdf).
 8. Етнографічні писання Костомарова. Зібрані заходом Академічної комісії української історіографії. За редакацією акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930 (Записок б. Українського наукового товариства в Києві. Т. XXXV) (pdf).
 9. Житецкий Павел. Мысли о народных южнорусских думах. Киев, 1893 (pdf).
 10. Климент Квітка. Зібрання праць: Прижиттєві публікації (1902–1941) / Ініціатор та керівник проекту Богдан Луканюк; редактор Ліна Добрянська. Львів, 2010. 596 с. Електронне перевидання (pdf).
 11. Колесса Філарет д-р. Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів. Львів: Накладом товариства “Просвіти”, 1920 (Загальна бібліотека “Просвіти”. Ч. 3) (pdf).
 12. Коробка Николай. К изучению малорусских колядок // Известия Отделения русскаго языка и словесности Императорской академии наук. Санкт-Петербург, 1902. Том VII. Книжка III. С. 235–276 (pdf).
 13. Пачовський Михайло. Народний похоронний обряд на Руси. Порівнуюча студия / Відбитка із звіту Академічної ґімназиї. Львів: З друкарні Наукового товариства імени Шевченка, 1903. 32 с. (pdf).
 14. Потебня Александр. Объяснения малорусских и сродных народных песен. Т. 1: [Веснянки, петровочные, купальские песни]. Варшава: Типография М. Земкевича и В. Нолковского, 1883 (pdf).
 15. Потебня Александр. Объяснения малорусских и сродных народных песен. Т. 2: Колядки и щедровки. Варшава: Типография Михаила Земкевича, 1887 (pdf).
 16. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Том 1. Львів: Накладом Наукового Товариства імени Шевченка, 1899 (pdf); Том 2. Львів: Накладом Наукового Товариства імени Шевченка, 1900 (pdf); Том 3. Зладив М. Павлик. Львів: Накладом Наукового Товариства імени Шевченка, 1906 (pdf); Том 4. Зладив М. Павлик. Львів: Накладом Наукового Товариства імени Шевченка, 1907 (pdf).
 17. Свєнціцький Іларіон. Різдво Христове в поході віків (Історія літературної теми й форми). Львів, 1933 (pdf).
 18. Сумцов Николай. Дума об Алексее Поповиче (Посвящается памяти Феофана Гавриловича Лебединцева). Н. Ф. Сумцова. Киев, 1894 (pdf).
 19. Сумцов Николай. О свадебных обрядах, преимущественно русских. Н. Ф. Сумцова. Харьков, 1881 (pdf).
 20. Сумцов Николай. Современная малорусская этнография. Часть 1-ая (С портретом А. А. Потебни). Киев, 1893 (pdf); [Часть 2]. Киев, 1897 (pdf).
 21. Фаминцын Александр. Скоморохи на Руси. Исследование Ал. С. Фаминцына. Санкт-Петербург: Типография Э. Арнгольда, 1889. 191 с. (pdf)
 22. Fischer Adam. Święto umarłych (Le jour des Morts). Napisał Doc. Dr. Adam Fischer // Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich (Acta Musaei Dzieduszyckiani). Lwów: Nakładem Muzeum im. Dzieduszyckich, 1923. Tom VII/VIII. Rok 1919/1920. S. 60–132 (pdf).

ЗБІРНИКИ ФОЛЬКЛОРУ

 1. Возняк Оксана, Луканюк Богдан. Гаївки: Спроба генотипної систематизації (на архівних матеріалах Ка­бінету народної творчості Львівської державної консерваторії імені Мико­ли Лисенка). Львів: СПОЛОМ, 2015. 154 с. (pdf).
 2. Гаївки. Зібрав Володимир Гнатюк. Мелодії схопив на фонограф О. Роздольський, списав Філ. Колесса // Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Том 12. Львів, 1909 (pdf).
 3. Галицькі народні казки [№ 1–25]. В Берлині пов. Бродського із уст народа списав Осип Роздольський. Впорядкував і порівняння додав др. Іван Франко // Етнографічний збірник. Львів, 1895. Т. 1. С. 1–96 (pdf).
 4. Галицькі народні казки (№ 26–77). Зібрав Осип Роздольський // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1899. Том 7 (pdf).
 5. Галицько-руські анекдоти. Зібрав Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1899. Том 6 (pdf).
 6. Галицько-руські народні легенди. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 1 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1902. Том 12 (pdf).
 7. Галицько-руські народні легенди. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 2 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1902. Том 13 (pdf).
 8. Галицько-руські народні мелодії. Зібрані на фонограф Йосифом Роздольським. Списав і зредагував Станіслав Людкевич. Часть 1 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1906. Том 21 (pdf).
 9. Галицько-руські народні мелодії. Зібрані на фонограф Йосифом Роздольським. Списав і зредагував Станіслав Людкевич. Часть 2 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1908. Том 22 (pdf).
 10. Галицько-руські народні новели. Зібрав Осип Роздольський // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1900. Том 8 (pdf).
 11. Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах др. Іван Колесса // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1902. Том 11 (pdf).
 12. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др Іван Франко. Випуск 1 (А–Відати) // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1901. Том 10 (pdf).
 13. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др Іван Франко. Випуск 2 (Відати–Діти) // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1901–1905. Том 16 (pdf).
 14. Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упорядкував і пояснив др Іван Франко. Том 2. Випуск 1 (Діти–Кпити) // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1907. Том 23 (pdf)
 15. Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упорядкував і пояснив др Іван Франко. Том 2. Випуск 2 (Кравець–Пять) // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1908. Том 24 (pdf).
 16. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др Іван Франко. Том 3. Випуск 1 (Рабунок–Час) // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1909. Том 27 (djvu).
 17. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др Іван Франко. Том 3 (Рабунок–Ячмінь). [Випуск 2 (Час–Ячмінь)] // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1910. Том 28 (pdf).
 18. Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич. [Часть 1] // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1899. Том 2 (pdf).
 19. Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич. Часть 2 // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1901. Том 4 (pdf).
 20. Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич. Часть 3 // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1902. Том 5 (pdf).
 21. Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич. Часть 4 // Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1904. Том 7 (pdf).
 22. Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич. Часть 5. Львів, 1908 (pdf).
 23. Ліра і її мотиви. Зібрав в Київщині Порфирій Демуцький. Київ, 1903 (pdf).
 24. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріяли з Полудневої Київщини, зібрав Мр. Г. Обробив др. Зенон Кузеля [Том 1] // Матеріали до українсько-руської етнології. Видає Етноґрафічна комісія Наукового Товариства імени Шевченка. Львів, 1906. Том 8 (pdf).
 25. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріяли з Полудневої Київщини, зібрав Мр. Г. Обробив др. Зенон Кузеля [Том 2] // Матеріали до українсько-руської етнології. Видає Етноґрафічна комісія Наукового Товариства імени Шевченка. Львів, 1907. Том 9 (pdf).
 26. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 1: Легенди і новели // Етнографічний збірник. Видає Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 1897. Том 3 (pdf).
 27. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 2: Казки, байки, оповідання про історичні особи, анекдоти // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1898. Том 4 (pdf).
 28. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 3: 1. Західні угорсько-руські комітати. 2. Бач-Бодроґський комітат // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1900. Том 9 (pdf).
 29. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 4: Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1909. Том 25 (pdf).
 30. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 5: Казки з Бачки // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1910. Том 29 (pdf).
 31. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 6: Байки, легенди, історичні перекази, новели, анекдоти – з Бачки // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1911. Том 30 (pdf).
 32. Запорожская старина. Часть 1. Харьков, 1833 (pdf).
 33. Знадоби до галицько-руської демонології. Зібрав Володимир Гнатюк [Том І] // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1904. Том 15 (pdf).
 34. Знадоби до української демонології. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 1. Випуск 1 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1912. Том 33 (pdf).
 35. Знадоби до української демонології. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 2. Випуск 2 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1912. Том 34 (pdf).
 36. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова.  Киев, 1874. Том 1 (pdf).
 37. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова.  Киев, 1875. Том 2. Выпуск 1: Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком (pdf).
 38. Казки та оповідання з Поділля в записах 1850–1860-их pp. / Упорядкував Микола Левченко. З передмовою акад. Андрія Лободи. – Київ: З друкарні Української Академії Наук, 1928. – Вип. І–ІІ (pdf).
 39. Калиновский Григорий.  Описание свадебных украинских простонародных обычаев в Малой России и в Слободской Украинской Губернии, також в Великороссийских Слободах, населенных Малороссианами, употребляемых. Сочиненное Григорьем Калиновским. Санкт-Петербург, 1777 (pdf).
 40. Квітка Климент. Народні мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка. Київ, 1918. Ч. ІІ. 229 с. (pdf).
 41. Коломийки. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 1 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1905. Том 17 (djvu).
 42. Коломийки. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 2 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1906. Том 18 (djvu).
 43. Коломийки. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 3 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1907. Том 19 (djvu).
 44. Колядки і щедрівки. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 1 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1914. Том 35 (djvu).
 45. Колядки і щедрівки. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 2 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1914. Том 36 (djvu).
 46. Конкурс на волинські народні пісні в 1934/35 навчальному році: Вибране / Редакція, переклад з польської та додатки Богдана Луканюка. Рівне, 2015. ІV + 20 с. з нотами (pdf).
 47. Лукашевич Платон. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. Санкт-Петербург: В типографии Эдуарда Праца, 1836 (pdf).
 48. Максимович М. Малороссийские песни, изданные М.Максимовичем. Москва, 1827 (pdf).
 49. Максимович М. Сборник украинских песен, издаваемый Михайлом Максимовичем. Часть первая. Киев, 1849 (djvu).
 50. Максимович М. Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. Часть первая. Книга 1. Украинские думы. Часть 2. Песни козацике былевые. Часть 3. Песни козацкие бытовые. Москва, 1834 (djvu).
 51. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. СПб, 1836. (djvu).
 52. Малорусские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова. Киев, 1876 (pdf).
 53. Матеріали до гуцульської демонології. Записав у Зеленици Надвірнянського повіта 1907–1908 Антін Онищук,  народний учитель // Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія НТШ.  Львів, 1909. Том 11. С. 1–139 (pdf).
 54. Мелодії українських народних дум. Списав по фонографу і зредагував Філарет Колесса. Серія 1 // Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Львів, 1910. Том 13 (pdf).
 55. Ми­ло­ра­до­вич Василий. На­род­ные об­ря­ды и пес­ни Лубенского уез­да Пол­тав­ской губернии, за­пи­сан­ные в 1888–1895 г. // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков: Типография Губернского правления, 1897. Т. 16. С. 1–223  (pdf).
 56. Народні оповідання про опришків. Зібрав Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1910. Том 26 (pdf).
 57. Народні пісні з Галицької Лемківщини. Тексти й мелодії. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Філарет Колесса // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1929. Том 39–40. (pdf).
 58. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Собранные Я. Ф. Головацким. Москва: Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете, 1878. Часть 1: Думы и думки. [3], 388, ІІ с., [4] л. іл. (pdf).
 59. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Собранные Я. Ф. Головацким. Москва: Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете, 1878. Часть 2 : Обрядные песни. [2], 841, ІІ с., [6] л. іл. (pdf).
 60. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Собранные Я. Ф. Головацким. Москва: Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете, 1878. Часть 3: Разночтения и дополнения. Отделение 1: Думы и думки. [2], 523, III с., [5] л. іл. (pdf).
 61. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Собранные Я. Ф. Головацким. Москва: Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете, 1878. Часть 3: Разночтения и дополнения. Отделение 2: Обрядные песни. [2], 747, 24, LXXX, II с., [5] л. іл. (pdf).
 62. Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. Киев: В Университетской типографии, 1854 (pdf).
 63. Народные южнорусские сказки. Издал И. Рудченко. Киев, 1869. Выпуск 1 (pdf); Киев, 1870. Выпуск 2 (pdf).
 64. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем. Киев: В типографии И. и А. Давиденко, 1860 (pdf).
 65. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года / Издание второе. Санкт-Петербург, 1894. Том 1 (pdf); 1896. Том 2 (pdf); 1900. Том 3 (pdf) (серия: Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Том 59, 60, 61).
 66. Оповідання Р. Ф. Чмихала. Зібрав Володимир Лесевич // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1904. Том 14 (pdf).
 67. Русалка Дністровая. Будима, 1837 (djvu).
 68. Русские былины старой и новой записи. Под редакцией акад. Н. С. Тихонравова и проф. В. Ф. Миллера. Москва, 1894 (pdf).
 69. Сборник малороссийских заклинаний. Составил П. Ефименко. Издание Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете. Москва, 1874 (djvu).
 70. Свєнцїцький Іларіон. Похоронні голосіння // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка.  Львів, 1912. Том 31–32 (pdf).
 71. Українські народні байки (звіриний епос). Зібрав Володимир Гнатюк. Том 1–2 // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1916. Том 37–38 (pdf).
 72. Українські народні думи. Тексти № 1–13 і вступ Катерини Грушевської / Історична секція Української Академії Наук, Комісія історичної пісенности. Київ: Державне видавництво України, 1927. Том перший корпусу (pdf).
 73. Українські народні думи. Тексти № 14–33 і передмова Катерини Грушевської / Історична секція Всеукраїнської Академії Наук, Комісія історичної пісенности. Харків; Київ: Державне видавництво “Пролетар”, 1931. Том другий (pdf).
 74. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. В. Марковича і других. Спорудив М. Номис. СПб, 1861 (pdf).
 75. Чумацкие народные песни И. Я. Рудченка. Киев, 1874 (pdf).
 76. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Чернигов: Типография губернского земства, 1895. Выпуск 1. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. Б. Д. Гринченко (pdf); Чернигов: Типография губернского земства, 1899. Том 3: Песни. Б. Д. Гринченко (pdf).

СЕРІЙНІ ТА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Етнографічний вісник (Київ, 1925–1932, кн. 1–10)

 1. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1925. Книга 1 (pdf).
 2. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1926. Книга 2 (pdf).
 3. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1926. Книга 3 (pdf).
 4. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1927. Книга 4 (pdf).
 5. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1927. Книга 5 (Юбілейний збірник на пошану академика Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльності. Частина ІІІ) (pdf).
 6. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1928. Книга 6 (pdf).
 7. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1928. Книга 7 (pdf).
 8. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. Київ, 1929. Книга 8 (pdf).
 9. Етнографічний вісник. Етнографічна комісія. Українська Академія Наук / За головним редагуванням акад. [Андрія Лободи]. Київ, 1930. Книга 9 (pdf).

Етнографічний збірник (Львів, 1895–1916, томи 1–38; 1929, томи 39–40)

 1. Етнографічний збірник. Видає Наукове товариство імені Шевченка / За редакцією М. Грушевського. Львів, 1895. Том 1 (pdf).
 2. Етнографічний збірник. Видає Наукове товариство імені Шевченка / Під редакцією М. Грушевського. Львів, 1896. Том 2 (pdf).
 3. Етнографічний збірник. Видає Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 1897. Том 3 (pdf).
 4. Етнографічний збірник. Видає Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 1898. Том 4 (pdf).
 5. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка / Виданий під редакцією д-ра Івана Франка. Львів, 1898. Том 5 (pdf).
 6. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1899. Том 6 (pdf).
 7. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1899. Том 7 (pdf).
 8. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1900. Том 8 (pdf).
 9. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1900. Том 9 (pdf).
 10. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1901. Том 10 (pdf).
 11. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1902. Том 11 (pdf).
 12. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1902. Том 12 (pdf).
 13. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1902. Том 13 (pdf).
 14. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1904. Том 14 (pdf).
 15. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1904. Том 15 (pdf).
 16. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1901–1905. Том 16 (pdf).
 17. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1905. Том 17 (djvu).
 18. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1906. Том 18 (djvu).
 19. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1907. Том 19 (djvu).
 20. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1906. Том 21 (pdf).
 21. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1908. Том 22 (pdf).
 22. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1907. Том 23 (pdf)
 23. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1908. Том 24 (pdf).
 24. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1909. Том 25 (pdf).
 25. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1910. Том 26 (pdf).
 26. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1909. Том 27 (djvu).
 27. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1910. Том 28 (pdf).
 28. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1910. Том 29 (pdf).
 29. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1911. Том 30 (pdf).
 30. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1912. Том 31–32 (pdf).
 31. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1912. Том 33 (pdf).
 32. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1912. Том 34 (pdf).
 33. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1914. Том 35 (djvu).
 34. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1914. Том 36 (djvu).
 35. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1916. Том 37–38 (pdf).
 36. Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1929. Том 39-40 (pdf).

Етномузика (Збірка статей та матеріалів. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, Кафедра музичної фольклористики, Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2006–, числа 1–)

Інтернет-сторінка видання: http://ethnomusic.com.ua/

 1. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упорядник Богдан Луканюк. Львів, 2006. Число 1. 236 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 2) (pdf).
 2. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь ювілею Івана Франка / Упорядник Богдан Луканюк. Львів, 2007. Число 2. 236 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 14) (pdf).
 3. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Богдана Луканюка / Упорядник Юрій Рибак. Львів, 2007. Число 3. 219 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 15) (pdf).
 4. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Йосипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упорядник Ірина Довгалюк. Львів, 2008. Число 4. 192 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 21) (pdf).
 5. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції  для фонографування дум / Упорядники: Ірина Довгалюк, Юрій Рибак. Львів, 2008. Число 5. 192 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 22) (pdf).
 6. Етномузика: Збірка статей та матеріалів до 100-ліття теорії музично-етнографічної транскрипції / Упорядник Василь Коваль. Львів, 2010. Число 6. 224 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 25) (pdf).
 7. Етномузика: Збірка статей та матеріалів, присвячена пам’яті Оскара Кольберга / Упорядник Богдан Луканюк. Львів, 2011. Число 7 (2010). 176 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 26) (pdf).
 8. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на пошану Михайла Мишанича з нагоди його 70-річчя / Упорядник Юрій Рибак. Львів, 2012. Число 8. 184 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 28) (pdf).
 9. Етномузика: Збірка статей та матеріалів, присвячена пам’яті Миколи Лисенка / Упорядник Ірина Довгалюк. Львів, 2013. Число 9. 184 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 30) (pdf).
 10. Етномузика: Збірка статей та матеріалів, присвячена пам’яті Юрія Сливинського / Упорядник Богдан Луканюк. Львів, 2014. Число 10 (2013) . 200 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 33) (pdf).
 11. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь Комітету 1894/1895 для запису та видання українських народних пісень з мелодіями / Упорядник Ліна Добрянська. Львів, 2015. Число 11 (2014) . 160 с. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Випуск 37) (pdf).
 12. Етномузика: Збірка статей та матеріалів пам’яті Олекси Ошуркевича / Упорядник Вікторія Ярмола. Львів, 2016. Число 12 (2015). 208 с. (pdf)
 13. Етномузика: Збірка статей та матеріалів з нагоди століття публікації ХVІ тому “Матеріалів до української етнології” НТШ / Упорядник Лариса Лукашенко. Львів, 2017. Число 13 (2016). 182 с. (pdf)
 14. Етномузика: Збірка статей та матеріалів з нагоди 25-річчя Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Упорядник Юрій Рибак. Львів, 2018. Число 14. 244 с. (pdf)
 15. Етномузика: Збірка статей та матеріалів до 175-річчя Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Упорядник Вікторія Ярмола. Львів, 2019. Число 15. 228 с. (pdf)
 16. Етномузика: Збірка статей та матеріалів із нагоди ювілею професора Ірини Довгалюк / Упорядник Ліна Добрянська. Львів: Видавництво “Галич-Прес”, 2020. Число 16. 248 с. (pdf)

Житє і слово (Львів, 1894–1897, томи 1–6)

 1. Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1894. Том 1 (pdf)
 2. Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1894. Том 2 (pdf)
 3. Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1895. Том 3 (pdf)
 4. Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1895. Том 4 (pdf)
 5. Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1896. Том 5 (pdf)
 6. Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1897. Том 6 (pdf)
 7. “Житє і слово” (1894–1897). Систематичний покажчик змісту / Склав П. Баб’як. Львів, 1968 (pdf)

Літопис Бойківщини (Самбір, 1931–1939, числа 1–11)

 1. Літопис Бойківщини. Записки присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Самбір, 1935. Рік 5. Число 5 (pdf).
 2. Літопис Бойківщини. Записки присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Самбір, 1935. Рік 5. Число 6 (pdf).
 3. Літопис Бойківщини. Записки присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Самбір, 1936. Рік 6. Число 7 (pdf).
 4. Літопис Бойківщини. Записки присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Самбір, 1936. Рік 6. Число 8 (pdf).
 5. Літопис Бойківщини. Записки присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Самбір, 1937. Рік 7. Число 9 (pdf).
 6. Літопис Бойківщини. Записки присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Самбір, 1939. Рік 9. Число 11 (pdf).

Матеріали до української етнології (Львів, 1899–1919, томи 1–20; 1929, томи 21–22)

 1. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1899. Том 1 (pdf).
 2. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1899. Том 2 (pdf).
 3. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1900. Том 3 (pdf).
 4. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1901. Том 4 (pdf).
 5. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1902. Том 5 (pdf).
 6. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1905. Том 6 (pdf).
 7. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка / За редакцією Хведіра Вовка. Львів, 1904. Том 7 (pdf).
 8. Матеріали до українсько-руської етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1906. Том 8 (pdf).
 9. Матеріали до українсько-руської етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1907. Том 9 (pdf).
 10. Матеріали до українсько-руської етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Львів, 1908. Том 10 (pdf).
 11. Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Львів, 1909. Том 11 (pdf).
 12. Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Львів, 1909. Том 12 (pdf).
 13. Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Львів, 1910. Том 13 (pdf).
 14. Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Львів, 1912. Том 15 (pdf).
 15. Матеріали до української етнології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львов. Львів, 1919. Том 19–20 (pdf).
 16. Матеріали до етнології й антропології. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Львів, 1929. Том 21–22 (pdf).

Первісне громадянство та його пережитки на Україні (Київ, 1926—1929, 8 книжок, 12 випусків)

 1. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, в. о. секретаря Культурно-Історичної Комісії. Київ: Державне видавництво України, 1926. Випуски 1–2 (pdf).
 2. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, в. о. секретаря Культурно-Історичної Комісії. Київ: Державне видавництво України, 1926. Випуски 3 (pdf).
 3. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, керівниці Кабінету примітивної культури. Київ 1927. Випуски 1–3 (за 1927) (pdf).
 4. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, керівниці Кабінету примітивної культури. Київ, 1928. Випуски 1 (pdf).
 5. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, керівниці Кабінету примітивної культури. Київ, 1928. Випуски 2–3 (pdf).
 6. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, керівниці Кабінету примітивної культури. Київ, 1929. Випуск 1 (Загального числа книга 6) (pdf).
 7. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, керівниці Кабінету примітивної культури. Київ, 1929. Випуск 2 (Загального числа книга 7) (pdf).
 8. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий щорічник. За редакцією Катерини Грушевської, керівниці Кабінету примітивної культури. Київ, 1929. Випуск 3 (Загального числа книга 8) (pdf).

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край (Санкт-Петербург, 1872–1878, томи 1–7)

 1. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный одтел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Том первый, изданный под наблюдением чл.-сотр. П.А.Гильтербрандта. Том первый. Выпуск первый: Верования и суеверия. Загадки и пословицы. Колдовство. Санкт-Петербург, 1872;  Выпуск второй: Пословицы, загадки, колдовство. Санкт-Петербург, 1877; ХХХ, 468 с. (pdf).
 2. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный одтел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П.Чубинским. Том второй, изданный под наблюдением д.-чл. П.А. Гильтербрандта. Том второй: Малорусские сказки. Санкт-Петербург, 1878. 688 с. (pdf).
 3. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный одтел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Том третий, изданный под наблюдением действ.-члена Н.И. Костомарова. Том третий: Народный дневник. Санкт-Петербург, 1872. VIII, 486 c. (pdf).
 4. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный одтел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Том четвертый, изданный под наблюдением д. чл. Н.И. Костомарова. Том четвертый: Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны. Санкт-Петербург, 1877. ХХХ, 713, 45 c. (pdf).
 5. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный одтел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Том пятый, изданный под наблюдением д. чл. Н.И. Костомарова. Том пятый: Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные. Санкт-Петербург, 1874. ХХV, 1209 c. (pdf).
 6. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный одтел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Том шестой, изданный под наблюдением д.-чл. П.А. Гильтербрандта. Том шестой: Народные юридические обычаи по решениям волостных судов. Санкт-Петербург, 1872. ХІ, 408 c. (pdf).
 7. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный одтел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Том седьмой с трема картами, изданный под наблюдением д.-чл. П.А. Гильтербрандта. Том седьмой: Евреи. Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык). Санкт-Петербург, 1872. 609, ІІ c. (pdf).