Лабораторія фольклористичних досліджень – науково-дослідна і навчально-методична інституція, структурний підрозділ філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Створена 2010 року з метою модернізації університетського вишколу фахівців-фольклористів через залучення студентства до актуальних наукових проектів, професійного спеціалізування у конкретних дослідницьких програмах.

Заснування Лабораторії 1 жовтня 2010 року стало ще одним важливим етапом на шляху інституалізації української фольклористики у Львівському університеті, яка розпочалася 1990 року відкриттям Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, а сьогодні націлена на побудову в Університеті новітнього аудіовізуального фольклорного архіву. Створення Лабораторії фольклористичних досліджень – це також вагомий крок у реалізації статусу Львівського університету як провідної науково-дослідної інституції України.

У тісній співпраці з Кафедрою українського фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського університету Лабораторія фольклористичних досліджень скеровує свою діяльність на забезпечення повного циклу науково-теоретичної та практичної підготовки фахівця-фольклориста за такими основними видами фольклористичної праці, як фіксація або збирання фольклору, транскрибування записів, систематизація й архівування фольклорних матеріалів, едиційна практика, науково-теоретична розробка явищ і процесів традиційної духовної культури українського народу.

Серед науково-дослідницьких пріоритетів Лабораторії – створення сучасного аудіовізуального архіву українського фольклору, налагодження можливостей для вільного користування (у мережі Інтернет) фондами цього архіву широкому колу науковців, студентів, усіх поціновувачів народної культури.