Колесса Філярет. Університетські виклади про український фольклор і фольклористику: У 13 зошитах. Зошити VІІІ–ІХ: Групи, зв’язані з народним календарем і господарськими сезонами / Упорядкування, підготування тексту, вступні зауваги, коментарі Ірини Довгалюк. Львів: СПОЛОМ, 2022. 144 с. іл. ISBN 978-966-919-849-5 (дивитись повний текст книги)

Цією книгою розпочинаємо публікацію вагомого, але досі невідомого науково-педагогічного доробку українського фольклориста, музикознавця, композитора і педагога, академіка Філярета Колесси (1871–1947) – його університетських лекцій про український фольклор і фольклористику. Упродовж 1939/1940 та  1940/1941 навчальних років Філярет Колесса прочитав для студентів-філологів Львівського університету курс “Український фольклор”. Вислідом його викладацької праці стали підготовані до друку лекції під назвою “Університетські виклади про український фольклор і фольклористику” (у 13 зошитах). У виданні пропонуємо дві теми з цього курсу: “Колядки” (VІІІ зошит) та “Веснянки-гаївки. Русальні-царинні. Купальські-собіткові. Обжинкові” (ІХ зошит), які академік об’єднав спільною назвою “Групи, зв’язані з народним календарем і господарськими сезонами”. Для студентів, викладачів, науковців і широкого кола шанувальників духовної спадщини українців. (Кингу подарувала упорядниця Ірина Довгалюк).

 

suprun-jaremko_polifoniya_2014Супрун-Яремко Надія. Поліфонія: Посібник для студентів вищих навчальних музичних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2014. 512 с., ноти. ISBN 978-966-382-510-6 (дивитись зміст)

У трьох частинах посібника з педагогічних позицій висвітлюються найбільш доцільні норми поліфонії європейської класичної, української народної та духовної музики, зважаючи на те, що метою навчального курсу поліфонії є засвоєння основних періодів історії європейського багатоголосся та практичних основ по­ліфонічного письма, які історично склалися і є універсальними щодо будь-якого музичного стилю. Посібник призначається студентам музикознавчих, композиторських, хорового й симфонічного диригування та, частково, інших факультетів музичних вишів, також музичних підрозділів університетів, академій та училищ мистецтв і культури.
(Книгу подарувала авторка, 15 грудня 2015 року)

 

Ivanovska_Ukr_folklorІвановська Олена. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів. Підручник. Київ: ВПК “Експрес-Поліграф”, 2012. 336 с. ISBN 978-966-2530-39-1 (дивитись зміст)

Підручник пропонує вивчення українського фольклору як синкретичного семіотичного тексту у його функціональній парадигмі через комплекс навчальних курсів (“Суб’єктно-образна система фольклору”, “Фольклор – семіосфера традиційних смислів”, “Системотворчі ознаки фольклорної трансмісії”, “Наратив як категорія та функція фольклорного тексту”), що апробовані на спеціальності “Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова” Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Структурований матеріал уможливлює інтерпретацію фольклору як суб’єктно-образної системи та дає теоретичне обгрунтування його онтологічних категорій. Підручник може прислужитися студентам-гуманітаріям у вивченні усної народної творчості, теорії фольклору, культурології, а також стане в нагоді усім цікавим до народної творчості як багатовікового духовного надбання українства.
(Книгу подарувала авторка)

 

Davydiuk_V_Lekciji_folklor_2010Давидюк Віктор. Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі). Видання друге, виправлене й перероблене. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. 448 с. ISBN 978-617-517-045-8 (дивитись зміст)

До книги увійшли лекції проф. Віктора Давидюка, прочитані у Волинському університетів 1995-2007 роках. У них – авторське бачення українського фольклору в культурогенезі та динаміці його явищ. Багато положень, висловлених у посібнику, – це абсолютно нове бачення фольклору в палеонтологічному дискурсі. Слідуючи настанові Миколи Костомарова, що вивчення походження обрядів – справа археологів і етнографів, автор дотримується цієї культурно-історичної концепції від початку і до кінця книги.