Студентська фольклористична практика – навчальна форма фольклористичного польового дослідження.

Фольклористичне польове дослідження – це наукове дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про побутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар, носіїв фольклору, обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.

Студентська експедиційна група. 2015 рік.

Студентська фольклористична практика – один з найважливіших етапів фахової практичної підготовки філолога і особливо філолога-фольклориста, адже саме під час практики студенти роблять перші самостійні кроки на фольклористичній ниві, розкривають для себе специфіку живого побутування фольклорної традиції, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання, набувають необхідного для майбутньої професійної діяльності досвіду фольклористичної праці у польових умовах і водночас виконують важливе науково-дослідне завдання – згромаджують новий фольклорний матеріал. Матеріали польового фольклористичного дослідження – це важливе джерело вивчення фольклорної традиції народу.

У навчальному процесі філологічного факультету розрізняють два типи студентських фольклористичних практик:

  1. Студентська фольклористична практика за місцем проживання (загалом для студентів першого курсу філологічного факультету)
    Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету наприкінці другого семестру проходять фольклористичну практику за місцем проживання, яка триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 84 навчальні години.
    Студентська фольклористична практика за місцем проживання є однією з форм фольклористичного польового дослідження, яке проводять стаціонарним способом. Цей спосіб передбачає тривале перебування дослідника серед місцевого населення, дає змогу детально пізнати його щоденне життя і побут, а також спостерігати за традиційною культурою в її природному функціонуванні.
  2. Студентська фольклористична експедиційна практика (для студентів першого, другого і третього курсів філологічного факультету спеціальності «фольклористика»)
    Згідно з навчальними планами студенти філологічного факультету спеціальності “фольклористика” проходять три типи фольклористичної практики: фольклористично-ознайомчу (на 1 курсі), фольклористично-діалектологічну (на 2 курсі) та фольклористично-етнографічну (на 3 курсі). Ці практики відбуваються у формі фольклористичних експедицій – виїздів студентів у складі академічних груп під керівництвом викладачів у конкретну місцевість з метою збирання безпосередньо серед народу відомостей про побутування фольклорної традиції. Практика розпочинається після завершення екзаменаційної сесії, триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 84 навчальні години.