Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси – важливий осередок польового дослідження фольклорної традиції українського народу.

12_2008vovko_seans08_foto04Утвердження систематичного польового вивчення українського фольклору у діяльності Львівського університету відбулося у середині 1980-х років і пов’язане із введенням у навчальні плани підготовки студентів-філологів фольклористичних  практик, що проходили у формі експедиційних виїздів студентів-філологів у складі академічних груп під керівництвом викладачів у конкретну місцевість з метою збирання безпосередньо серед народу відомостей про побутування фольклорної традиції. Організацію, методичне забезпечення і проведення студентських фольклористичних практик у той час здійснювали викладачі Кафедри української літератури (сьогодні Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка). Тут же, на Кафедрі української літератури, накопичувалися і матеріали практик – фольклорно-етнографічні фіксації та звіти.

12_2008vovko_seans18_foto011 вересня 1990 року на філологічному факультеті запрацювала Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, яка у рамках філологічної освіти (спеціальності «українська мова і література») розпочала підготовку фахівців зі спеціалізації «українська фольклористика». Новостворена Кафедра перейняла функції з організації та проведення студентських фольклористичних польових досліджень (для студентів філологічного факультету і зокрема спеціалізації «фольклористика»). На Кафедру передали також матеріали попередніх студентських фольклористичних практик. З реорганізацією у 1995 році спеціалізації «фольклористика» в окрему спеціальність поступово було розбудовано комплекс науково-теоретичної та практичної підготовки фахівця-фольклориста, в якому важливе місце відведено збирацькій діяльності: формуванню знань і навиків фольклористичної праці у польових умовах. З того часу Кафедра щоліта виряджає на фольклористичну практику три експедиційні групи студентів-фольклористів (першого, другого і третього років навчання) у різні етнографічні райони переважно західноукраїнського регіону. Водночас викладачі Кафедри курують фольклористичну практику студентів першого курсу інших відділень філологічного факультету, яка проходить у формі стаціонарного польового дослідження (за місцем проживання студента).

Вказані заходи забезпечують систематичне надходження фольклорних польових матеріалів у Фольклорний архів Кафедри і сприяють формуванню необхідної джерельної бази для науково-дослідної та навчально-педагогічної діяльності викладачів і студентів Університету.