(“Дорожня карта” для студента і викладача)

У бакалаврській програмі підготовки філолога-україніста Львівського національного університету імені Івана Франка важливе місце належить фольклористичній практиці.
Фольклористична практика – це навчальна форма фольклористичного польового дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про по­бутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар населеного пункту, регіону чи виконавця; носіїв фольклору; обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.
Фольклористична практика дає студентові-філологу унікальну можливість безпосередньо пізнати один з феноменів української національної культури – фольклорну традицію. Саме під час практики студенти розкривають для себе специфіку живого побутування фольклору, вчаться практично застосовувати теоретичні знання, здобуті на заняттях з усної словесності (фольклору).
Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу.

Далі пропонуємо інформацію з питань організації і проведення фольклористичної практики.

 

1. Організатор практики

Інституцією-організатором фольклористичної практики студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика” є Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (аудиторія 345, 3 поверх, головний корпус Університету; тел. 239 47 20).

 

2. Форма проведення практики

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету спеціалізації “фольклористика” проходять фольклористичну експедиційну практику.

Фольклористична експедиція – це виїзд групи фахівців у конкретну місцевість та її обстеження у визначений термін. Матеріали фолькло­ристичних експедицій є одним із найважливіших джерел вивчення фольк­лор­ної традиції народу.

 

3. Термін проведення практики

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету спеціалізації “фольклористика” проходять фольклористичну експедиційну практику наприкінці другого семестру. Офіційно фольклористична практика триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 135 навчальнb[ годин.

 

4. Керівник практики

Кафедра української фольклористики зі складу своїх викладачів призначає для студентської академічної групи керівника фольклористичної практики.

Керівник фольклористичної практики займається підготовкою і проведенням практики: провадить підготовчі заняття з методики польового дослідження фольклорної традиції, консультує студентів у процесі проходження практики, керує процесом опрацювання матеріалів практики, приймає і оцінює результати практики. З усіма питаннями щодо організації та проведення фольклористичної практики студентам насамперед потрібно звертатися до свого керівника практики (найкраще через електронну пошту).

Уже з половини першого семестру старості академічної групи потрібно сконтактувати зі своїм керівником практики, щоб узгодити графік проведення підготовчих занять з фольклористичної практики (так званого “фольклористичного практикуму”, про це див. нижче).

 

5. Офіційні документи практики

На час карантину всі документи для проведення фольклористичної практики Кафедра української фольклористики готує самостійно (без участі студентів).

Для проходження фольклористичної практики необхідне офіційне скерування Університету, яке оформлюють у вигляді наказу ректора для кожної студентської академічної групи.

Для оформлення наказу на практику староста кожної академічної групи з початком травня повинен:
а) отримати спеціальний «листок безпеки праці учасників практики» для своєї академічної групи в лаборантів Кафедри української фольклористики (кабінет 345 головного корпусу Університету);
б) підписати у цьому «листку» графу медичного допуску кожного студента групи у відповідного лікаря студентського медичного пункту (для цього потрібно, щоб кожен студент групи вчасно полагодив усі планові приписи студентського медичного пункту).
в) після цього усі студенти академічної групи – майбутні учасники фольклористичної практики – повинні пройти інструктаж з техніки безпеки праці у свого керівника практики і підписати відповідний пункт «листка безпеки праці».

 

6. Оцінювання результатів практики

Результати фольклористичної практики керівник практики оцінює за “екзаменаційною” шкалою і вносить оцінку у відомість (у формі диференційованого заліку) та в окреме поле залікової книги.

 

7. Навчально-методична література і матеріали

8.1. Методичний посібник

Зміст кожного етапу організації та проведення фольклористичної практики – організація польового фольклористичного дослідження; методика польової роботи; упорядкування зібраних фольклорних матеріалів; транскрибування словесних текстів зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів; архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів; оформлення матеріалів фольклористичної практики для здачі у фольклорний архів кафедри – розкрито у спеціальному методичному посібнику:

 1. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (спеціальність 035 – Філологія, спеціалізація 035.09 – Фольклористика) / Видання четверте, доповнене [проект]. – Львів, 2021. – 74 с. (завантажити)

8.2. Програми, запитальники для фіксації фольклорно-етнографічних матеріалів

Запорукою успішного проведення фольклористичного по­льового дослідження, фіксації достовірних відомостей про фольклорну традицію є належна підготовка програми-запитальника.

Пропонуємо студентам орієнтуватися на подані нижче програми і польові питальники у процесі підготовки програми-запитальника для власного польового дослідження. Студенти можуть використовувати подані програми і питальники як основу для укладання власних програм-запитальників, відповідно адаптувавши їх до регіональних особливостей досліджуваної фольклорної традиції.

Загальні програми-запитальники:

 1. Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної культури України / Упорядники Лідія Орел, Катерина Міщенко. Київ: ІСДО, 1995. 232 с. (завантажити)
 2. Програма до збирання відомостей про українсько-руський край і нарід / Уложена членами Наукового товариства імені Шевченка // Етнографічний збірник. Львів, 1895. Том 1. С. 1–16) (завантажити)

Тематичні програми-запитальники:

 1. Гаївки. Сюжетно-тематичний польовий питальник (завантажити)
 2. Народна різдвяна драма. Тематичний польовий питальник (завантажити)
 3. Риндзівки. Сюжетно-тематичний польовий питальник (завантажити)
 4. Традиційна інструментальна музика. Тематична програма (завантажити)
 5. Українське весілля Західного Полісся. Тематичний польовий питальник (завантажити)

8.3. Типові форми документації для опрацювання фольклорно-етнографічних матеріалів (для завантаження)

Для потреб транскрибування й архівного упорядкування записаних фольклорно-етнографічних матеріалів та оформлення звіту за результатами практики розроблено типові форми документації, які студенти можуть завантажити за нижче поданими посиланнями:

 1. Електронний бланк оформлення матеріалів збирацького сеансу – файл шаблону EK_seans_shablon.doс (завантажити)
 2. Каталог фольклорно-етнографічних фотоматеріалів – файл шаблону EK_catalogue_photo_shablon.xls (завантажити)
 3. Звіт про фольклористичну практику та опрацювання фольклорних матеріалів – файл шаблону EK_zvit_praktyka_shablon.doc (завантажити)

8.4. Зразки упорядкування типових форми документації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів (для завантаження)

 1. Зразок упорядкування матеріалів збирацького сеансу (завантажити)
 2. Зразок упорядкування каталога фольклорно-етнографічних фотоматеріалів (завантажити)

8.5. Покажчики для систематизації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів

 1. Покажчик “Жанр уснословесних творів” (завантажити)
 2. Покажчик “Жанр інструментальної музики” (завантажити)
 3. Покажчик “Інципіт коментаря” (завантажити)

 

8. Консультування

Лабораторія фольклористичних досліджень надає керівникам та студентам-учасникам фольклористичних практик консультації та допомогу з питань організації і проведення фольклористичної практики, її навчально-методичного і технічного забезпечення, упорядкування й архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів:

9.1. Підготовка фольклористичної практики

– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з методики і практики записування фольклору; освоєння аудіо-, відео- та фотоапаратури: користування цифровим диктофоном, освоєння фото- й відеокамери; проведення інсценізованих тренувань типового збирацького сеансу; вивчення типових форм документації матеріалів фольклористичної практики;
– надання аудіо-, відео- та фотоапаратури для потреб фольклористичного польового дослідження (за наявності).

9.2. Транскрибування фольклорно-етнографічних записів

– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з методики і практики транскрибування фольклорно-етнографічних матеріалів та оформлення транскрипцій;
– індивідуальне консультування студентів з питань транскрибування.

9.3. Архівування фольклорно-етнографічних документів

– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з архівування фольклорних документів: виповнення типових форм документації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів, укладання архівних фольклорних документів;
– індивідуальне консультування студентів з питань архівування фольклорних документів.

 

Пропонуємо переглянути відеоконсультації з питань проведення фольклористичної практики:

Із питаннями консультацій просимо звертатися у Лабораторію фольклористичних досліджень за адресою:

Лабораторія фольклористичних досліджень
Філологічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, аудиторія 345 (кабінет завідувача)
79602 Львів, Україна
тел.: +38032 239 47 20
e-mail: folklorelaboratory@gmail.com

P. S. Із питаннями групових консультацій та інструктажів просимо керівників практик і старост студентських груп заздалегідь зголошуватися електронною поштою.