Zheplynskyj_Ukr_kobzariЖеплинський Богдан, Ковальчук Дарія. Українські кобзарі, бандуристи, лірники: Енциклопедичний довідник. Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. 316 с., 1154 іл. ISBN 978-966-1633-26-0

Книга присвячена українському кобзарству. Подані творчі біографії кобзарів, бандуристів, лірників, майстрів кобз, бандур і лір усіх часів, окремих учасників ансамблів та капел бандуристів. Приведені деякі висловлювання народних музик, які характеризують їх погляди на мистецтво та своїх побратимів. Книга ілюстрована портретами персоналій. Розрахована на дослідників кобзарства, фольклористів, істориків, музикознавців, педагогів та на широке коло читачів.
(Книгу подарував автор – Богдан Жеплинський)

 

 

 

Jefremova_Kataloh_cz3Єфремова Людмила. Частотний каталог українського пісенного фольклору. Ч. 3. Покажчики / Єфремова Людмила; НАН України, 1МФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ: Наукова думка, 2011. 512 с., ноти. ISBN 978-966-00-1149-6 (дивитись зміст)

Третя частина частотного каталогу українського пісенного фольклору містить дванадцять основних покажчиків, за якими можна ідентифікувати записи української народнопісенної творчості. Це покажчики кодів пісень українською та англійською мовами з посиланнями на першу та другу частини каталогу; ключових слів та інципітів, за якими можна відшукати або ідентифікувати більшість поширених українських народних пісень. Покажчики будови поетичних строф та віршової ритміки зосереджені на стильових особливостях поетичних текстів пісень. Покажчики музичної ритміки та будови мелостроф, ладових звукорядів та ладових констант, а також покажчик мелотипів висвітлюють характерні особливості мелодики традиційних українських народних пісень. У загальному покажчику можна знайти частотні характеристики найпоширеніших українських пісень, вміщених до частотного каталогу. Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, всіх любителів фольклору.
(Книгу подарувала авторка)

 

klymenko_dyskohrafiaКлименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне вико­нання). 1908-2010: Ілюстрований хронологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. Київ, 2010.  360 с.: з іл. (ПНДЛ музичної етнографії. НМАУ ім. П. Чайковського. Кафедра музичної фольклористики). ISBN 978-966-7357-51-1 (дивитись зміст)

В українській етномузикології досі не був представлений такий тип джерелознавчої літератури, як дискографія – реєстри тиражованих звукозаписів (публікацій) традиційної сільської музики в автентичному виконанні носіїв цієї культури – етнофорів (а не в передачі етнічних творів самодіяльними, академічними чи естрадними музикантами). Ця книга вперше заповнює порожнину вітчизняної дискографії етнічної музичної автентики. Накопичена інформативна база описує майже 600 звукових проектів, включає всі формати аудіо-видань 20-21 століть – грамплатівки (319 короткограйних, 65 довгограйних), касети з магнітною плівкою (29), лазерні компакт-диски (159), фільми на плівках і компакт-дисках (11), веб-публікації в Інтернеті (13 підбірок). Реєстр охоплює як усі етнографічні регіони сучасної України, так і маргінальні території українського етносу поза державними межами – Берестейщину, Бойківщину, Кубань, Лемківщину, Надсяння, Підляшшя, Пінщину, русинів Закарпаття, та українсь­ку діаспору в Америці, Канаді, Роси, Хорватії. Більшість позицій Реєстру пода­ється з анотаціями укладача Дискографії та ілюстраціями. Власне реєстрові передісланий історико-аналітичний нарис, де автор обґрунтовує наукові критерії відбору альбомів з численної аудіопродукцїї, що ви­ходить під гаслами «народна музика», «фольклор», «етнічна колекція», «автентика», «worldmusic», «traditional music», «Folk music», «Folk songs» та ін. У зв’язку з відсутшстю літератури питання автор відслідковує історію вітчизняних і закор­донних аудіовидань української етніки. Реєстр доповнюють алфавітний, адмініс­тративно-географічний, регіональний, тематичний, іменний покажчики. Для Київської лабораторії етномузикологй’ (ЛЕК при НМАУ) за цим реєстром створено електронну фонотеку й відповідну Базу даних з описом кожного звукового треку за його паспортними відомостями (географічними і жанрови­ми) та меломорфологічними параметрами. Цільова аудиторія книги – науковці-гуманітарії, викладачі етнографічних і фольклористичних дисциплін, студенти, поціновувачі автентичної музики.

 

Ukr_folklorystyka_Slovnyk_2008Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і за­гальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с. ISBN 978-966-07-1323-9

Це перший в Україні словник-довідник про національні скарби усної народної словесності (фольклор) з поясненням фольклористичної, етногра­фічної, етномузикологічної і культурологічної термінології, довідками про етнографічні регіони, жанри фольклору, українознавчі наукові центри й осе­редки, визначні видання скарбів українського фольклору.
Словник-довідник як підручна книга конче потрібний науково-педагогічним, культосвітнім працівникам, учителям, журналістам, студіюю­чій молоді у вищій і середній школах, широкому колу читачів, які бажають збагатити себе знаннями про традиційну народну культуру і музично-поетичне мистецтво.