“Електронна навчальна бібліотека української фольклористики”

Мета проекту – надати студентам, які вивчають українську фольклорну традицію, а також усім, хто цікавиться духовною культурою українського народу, швидкий, зручний і безкоштовний доступ до класичних науково-теоретичних та джерельних праць і публікацій з українського фольклору і фольклористики.

“Книжкова полиця”

Мета проекту – поширення інформації про наукові здобутки з поля фольклористики, етномузикології й етнології серед ширшого кола дослідників та поціновувачів української традиційної культури. Адже не таємниця, що багато цікавих видань виходять мізерними накладами і через брак налагодженого книгорозповсюдження лише зрідка виходять за межі університету, міста й науково-академічного середовища, в якому постали.

“Колессівські читання”

Мета Читань – дослідження і популяризація наукової спадщини Філарета Колесси, активізація наукового пошуку у проблемних ділянках вивчення фольклорної традиції українського народу.