Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність Лабораторії націлена на забезпечення повного циклу науково-теоретичної та практичної підготовки фахівця-фольклориста за такими основними видами фольклористичної праці: фіксація або збирання фольклору, транскрибування записів, систематизація й архівування фольклорних матеріалів, едиційна практика, науково-теоретична розробка явищ і процесів традиційної духовної культури українського народу. Для реалізації цієї мети Лабораторія здійснює такі заходи:

 • науково-методичний супровід і проведення студентських фольклористичних польових досліджень (так званих фольклористичних практик) Кафедри української фольклористики: проведення практикумів з метою спеціальної підготовки студентів до фольклористичної практики; консультування керівників практик у методологічних, технічних та організаційних аспектах польової пошуково-збирацької праці;
 • технічне забезпечення студентських фольклористичних польових досліджень: консультування і практичне освоєння записувальної техніки, забезпечення аудіо-, відео- та фотоапаратурою і допоміжним спорядженням;
 • керування студентською роботою з опрацювання (транскрибування, систематизації й архівування) зібраних фольклорних матеріалів;
 • архівне забезпечення навчального процесу: надання можливостей студентам і викладачам Університету користуватися архівними фольклорними документами Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики для написання науково-дослідних робіт;
 • укладання і видання навчально-методичних посібників з проблем документування фольклорної традиції для студентів вищих навчальних закладів, створення традиційних текстових та новітніх аудіозвізуальних хрестоматій українського фольклору.

Науково-дослідна діяльність:

 • польове дослідження фольклорної традиції: проведення комплексних науково-дослідних експедицій з метою цілісного обстеження фольклорної традиції різних регіонів України, тематичних польових досліджень задля вивчення окремих фольклорних явищ тощо;
 • архівування фольклорних польових матеріалів: систематичне архівування нових надходжень фольклорного польового матеріалу у Фольклорному архіві Кафедри української фольклористики; архівування матеріалів “старої колекції” фольклорних польових матеріалів Кафедри української фольклористики; архівування фольклорних матеріалів приватних фольклорних збірок; розбудова аудіовізуального електронного архіву українського фольклору; надання можливостей для користування архівними фондами Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики у вільному доступі (у мережі Інтернет);
 • науково-теоретична, історична й методологічна розробка проблем документування фольклорної традиції (фіксації фольклору, транскрибування фольклорних записів, систематизації й архівування фольклорних документів);
 • дослідження і популяризація наукової спадщини Філарета Колесси: регулярне проведення “Колессівських читань” – наукової конференції дослідників української народної словесності, музики і побуту; виявлення і видання неопублікованої спадщини Філарета Колесси.

Науково-організаційна діяльність:

 • електронне перевидання класичної науково-теоретичної та джерельної спадщини української фольклористики: перевидання серійних фахових видань (“Етнографічний збірник” і “Матеріали до українсько-руської етнології” Наукового товариства імені Шевченка), наукових розвідок і публікацій українських фольклористів;
 • створення і підтримка Електронної навчальної бібліотеки української фольклористики;
 • налагодження оперативного інформування фольклористичних інституцій в Україні та за її межами про актуальні питання і напрями досліджень, нові видання, публікації; світова репрезентація напрацювань української фольклористики.