(“Дорожня карта” для студента і викладача)

У бакалаврській програмі підготовки філолога-україніста Львівського національного університету імені Івана Франка важливе місце належить фольклористичній практиці.
Фольклористична практика – це навчальна форма фольклористичного польового дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про по­бутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар населеного пункту, регіону чи виконавця; носіїв фольклору; обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.
Фольклористична практика дає студентові-філологу унікальну можливість безпосередньо пізнати один з феноменів української національної культури – фольклорну традицію. Саме під час практики студенти розкривають для себе специфіку живого побутування фольклору, вчаться практично застосовувати теоретичні знання, здобуті на заняттях з усної словесності (фольклору).
Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу.

Далі пропонуємо інформацію з питань організації і проведення фольклористичної практики.

 

1. Організатор практики

Інституцією-організатором фольклористичної практики студентів філологічного факультету (українського відділення) є Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (аудиторія 345, 3 поверх, головний корпус Університету; тел. 239 47 20; e-mail: laborantfolklore@gmail.com).

 

2. Форма проведення практики

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету проходять фольклористичну практику індивідуально і за місцем проживання.

Кафедра української фольклористики націлює студентів досліджувати фольклорну традицію насамперед рідного населеного пункту чи околиці. Адже добре знаючи рідне село, місто чи околицю, студент може виконати ґрунтовні і якісні записи фольклору. Однак студенти, за необхідності, можуть записувати фольклор не лише свого населеного пункту, але й будь-якого іншого на теренах України та за її межами. Для фольклористичного вивчення інших населених пунктів студенти можуть об’єднуватися у невеликі збирацькі робочі групи (бажано не більше 3-х осіб).

 

3. Термін проведення практики

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету проходять фольклористичну практику за місцем проживання наприкінці другого семестру. Офіційно фольклористична практика триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 84 навчальні години.

Ця регламентація однак досить умовна. Кафедра української фольклористики націлює студентів розпочинати вивчення фольклорної традиції рідного (чи обраного) населеного пункту вже з кінця першого семестру (зокрема у зв’язку з початком зимового обрядового циклу, Різдвяних святкувань) і продовжувати через увесь другий семестр (фіксуючи фольклор і обрядовість весняного циклу, Великодніх свят, Трійці та ін.) і наступні літні канікули (записуючи фольклор і обрядовість літнього циклу: петрівчану та купальську традицію). У такому випадку студент зможе зафіксувати фольклорну традицію та обрядовість у її “живому”, природному побутуванні (а не з розповідей), що особливо цінно для науки. Такий підхід також дасть змогу студентові у спокійній робочій атмосфері зібрати фольклорний матеріал в обсязі, необхідному для зарахування практики.

 

4. Керівник практики

Кафедра української фольклористики зі складу своїх викладачів призначає для кожної студентської академічної групи керівника фольклористичної практики.

Керівник фольклористичної практики займається підготовкою і проведенням практики: провадить підготовчі заняття з методики польового дослідження фольклорної традиції, консультує студентів у процесі проходження практики, керує процесом опрацювання матеріалів практики, приймає і оцінює результати практики. З усіма питаннями щодо організації та проведення фольклористичної практики студентам насамперед потрібно звертатися до свого керівника практики (найкраще через електронну пошту).

Уже з половини першого семестру старостам кожної академічної групи потрібно сконтактувати зі своїм керівником практики, щоб узгодити графік проведення підготовчих занять з фольклористичної практики (так званого “фольклористичного практикуму”, про це див. нижче).

 

5. Офіційні документи практики

Для проходження фольклористичної практики необхідне офіційне скерування Університету, яке оформлюють у вигляді наказу ректора для кожної студентської академічної групи.

Для оформлення наказу на практику староста кожної академічної групи з початком травня повинен:
а) отримати спеціальний «листок безпеки праці учасників практики» для своєї академічної групи в лаборантів Кафедри української фольклористики (кабінет 345 головного корпусу Університету);
б) підписати у цьому «листку» графу медичного допуску кожного студента групи у відповідного лікаря студентського медичного пункту (для цього потрібно, щоб кожен студент групи вчасно полагодив усі планові приписи студентського медичного пункту).
в) після цього усі студенти академічної групи – майбутні учасники фольклористичної практики – повинні пройти інструктаж з техніки безпеки праці у свого керівника практики і підписати відповідний пункт «листка безпеки праці».

 

6. Програма організації та проведення фольклористичної практики

Згідно з концепцією документування українського фольклору, розробленою й апробованою у процесі навчально-педагогічної діяльності Кафедри української фольклористики упродовж 2004–2015 років, виділений на проведення фольклористичної практики обсяг навчального часу структурова­но на 5 модулів за основними етапами фольклористичного документування:

6.1. Змістовий модуль 1. Підготовка до фольклористичного польового досліджен­ня

Термін проведення – перший і другий навчальні семестри напередодні фолькло­ристичної практики.
Обсяг модуля: рекомендуємо керівникам практики провести чотири заняття з підготовки до фольклористичного польового досліджен­ня (так званий “фольк­лористичний практикум)”.
Зміст модуля: на заняттях “фольк­лористичного практикуму” студенти повинні освоїти науково-методичні й технічні засади організації та проведення фольклористичного польового дослідження: ознайомитися з фольклорно-етнографічними особливостями обраного для дослідження регіону (рідної околиці) і, відповідно, розробити цільовий питальник; вивчити методи і прийоми польової роботи; повправлятися з аудіо-, відео- та фотоапаратурою; навчитися виповнювати типові форми документації зібраних фольклорних матеріалів.
Методичні рекомендації: поради щодо підготовки до фольклористичного польового дослідження подано у методичному посібнику “Документування фольклорної традиції” – Розділ 1. Організація фольклористичного польового дослідження (завантажити посібник).

6.2. Змістовий модуль 2. Проведення фольклористичного польового дослідження у формі студент­ської фольклористичної практики за місцем проживання

Термін проведення – офіційно фольклористична практика триває три тижні (кінець червня – початок липня), фактично ж студенти мають змогу досліджувати фольклорну традицію, розпочавши з кінця першого семестру.
Зміст модуля: студенти провадять польове дослідження фольклорної традиції рідного краю, з’ясовують специфіку живого побутування фольклорних явищ, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання і водночас виконують важливе науково-дослідне завдання – згромаджують новий фольклорний матеріал.
Рекомендований обсяг фіксацій фольклорної традиції (для одного студента): не менше 3-х годин аудіо- і/чи відеозаписів; бажана також фотофіксація фольклорно-етнографічних реалій. Така вимога зберігається і у випадку роботи студентів збирацькою групою: група у складі 2-х осіб повинна виконати не менше 6 годин записів.
Кафедра української фольклористики просить студентів, які натрапили на активні осередки побутування фольклорної традиції, талановитих виконавців, намагатися максимально фіксувати фольклорні явища (понаднормові записи студенти не зобов’язані транскрибувати, а лише оформляють документацію матеріалів для їх передачі в архів).
Методичні рекомендації: поради щодо проведення фольклористичного польового дослідження подано у методичному посібнику “Документування фольклорної традиції” – Розділ 2. Методика польової роботи; Розділ 3. Упорядкування зібраних фольклорних матеріалів (завантажити посібник).

6.3. Змістовий модуль 3. Транскрибування фольклорно-етнографічних записів

Зміст модуля: студенти транскрибують тексти власноруч зібраних фольклорно-етно­гра­фічних матеріалів.
Термін 
проведення: настійно рекомендуємо студентам провадити транскрибування зібраних фольклорних матеріалів вже безпосередньо під час польового дослідження (у перервах поміж збирацькими сеансами) чи одразу ж після його завершення (на чернетках), щоб закінчити основну транскрипційну роботу ще до початку навчального семестру.
Обсяг модуля: на початку наступного після практики семестру (у вересні) рекомендуємо керівникам практики провести два консультативні заняття з транскрибування уснословесних творів (для з’ясування проблемних моментів) та узгодити графік індивідуальних консультацій керівника практики задля вивірки виконаних транскрипцій.
Методичні рекомендації: поради щодо транскрибування фольклорно-етнографічних записів подано у методичному посібнику “Документування фольклорної традиції” – Розділ 4. Транскрибування словесних текстів зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів (завантажити посібник).

6.4. Змістовий модуль 4. Архівування фольклорно-етнографічних документів

Термін проведення: рекомендуємо керівникам практики у другій половині вересня провести два заняття з пи­тань архівування фольклорних документів.
Зміст модуля: студенти виповнюють типові форми документації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів, систематизують й укладають архівні фольклорні документи.
Методичні рекомендації: поради щодо архівування фольклорно-етнографічних документів подано у методичному посібнику “Документування фольклорної традиції” – Розділ 5. Архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів; Розділ 6. Оформлення матеріалів фольклористичної практики для здачі у фольклорний архів кафедри (завантажити посібник).

6.5. Змістовий модуль 5. Презентація і захист результатів фольклористичної практики

Термін проведення: опрацьовані матеріали фольклористичної практики студенти представляють на так званому “захисті фольклористичної практики”, який рекомендовано провести у формі заняття на початку жовтня наступного після практики семестру.
Зміст модуля: студенти укладають звіт про фольклористичну практику та опрацювання фольклорних матеріалів і публічно представляють результати проведених під час практики фольклористичних польових досліджень.
Методичні рекомендації: поради щодо укладання звіту про фольклористичну практику та опрацювання фольклорних матеріалів подано у методичному посібнику “Документування фольклорної традиції” – Розділ 6. Оформлення матеріалів фольклористичної практики для здачі у фольклорний архів кафедри (завантажити посібник).

Після “захисту фольклористичної практики” студенти здають опрацьовані фольклорні документи у Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

 

7. Оцінювання результатів практики

Результати фольклористичної практики керівник практики оцінює за “екзаменаційною” шкалою і вносить оцінку у відомість (у формі диференційованого заліку) та в окреме поле залікової книги.

 

8. Навчально-методична література і матеріали

8.1. Методичний посібник

Зміст кожного етапу організації та проведення фольклористичної практики – організація польового фольклористичного дослідження; методика польової роботи; упорядкування зібраних фольклорних матеріалів; транскрибування словесних текстів зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів; архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів; оформлення матеріалів фольклористичної практики для здачі у фольклорний архів кафедри – розкрито у спеціальному методичному посібнику:

  1. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (спеціальність 035 – Філологія, спеціалізація 035.01 – Українська мова та література; спеціальність 014 – Середня освіта, спеціалізація 014.01 – Українська мова та література) / Видання четверте, доповнене [проект]. – Львів, 2021. – 67 с. (завантажити посібник)

8.2. Типові форми документації для опрацювання фольклорно-етнографічних матеріалів (для завантаження)

Для потреб транскрибування й архівного упорядкування записаних фольклорно-етнографічних матеріалів та оформлення звіту за результатами практики розроблено типові форми документації, які студенти можуть завантажити за нижче поданими посиланнями:

  1. Електронний бланк оформлення матеріалів збирацького сеансу – файл шаблону IEK_seans_shablon.doс (завантажити)
  2. Каталог фольклорно-етнографічних фотоматеріалів – файл шаблону IEK_catalogue_photo_shablon.xls (завантажити)
  3. Звіт про фольклористичну практику та опрацювання фольклорних матеріалів – файл шаблону IEK_zvit_praktyka_shablon.doc (завантажити)
  4. Титульна сторінка архівної папки – файл шаблону IEK_tytul_papky_shablon.doc (завантажити)

8.3. Зразки упорядкування типових форми документації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів (для завантаження)

  1. Зразок упорядкування матеріалів збирацького сеансу (завантажити)
  2. Зразок упорядкування каталога фольклорно-етнографічних фотоматеріалів (завантажити)

8.4. Покажчики для систематизації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів

  1. Покажчик “Жанр уснословесних творів” (завантажити)
  2. Покажчик “Жанр інструментальної музики” (завантажити)
  3. Покажчик “Інципіт коментаря” (завантажити)

 

9. Консультування

Лабораторія фольклористичних досліджень надає керівникам та студентам-учасникам фольклористичних практик консультації та допомогу з питань організації і проведення фольклористичної практики, її навчально-методичного і технічного забезпечення, упорядкування й архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів:

9.1. Підготовка фольклористичної практики

– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з методики і практики записування фольклору; освоєння аудіо-, відео- та фотоапаратури: користування цифровим диктофоном, освоєння фото- й відеокамери; проведення інсценізованих тренувань типового збирацького сеансу; вивчення типових форм документації матеріалів фольклористичної практики;
– надання аудіо-, відео- та фотоапаратури для потреб фольклористичного польового дослідження (за наявності).

9.2. Транскрибування фольклорно-етнографічних записів

– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з методики і практики транскрибування фольклорно-етнографічних матеріалів та оформлення транскрипцій;
– індивідуальне консультування студентів з питань транскрибування.

9.3. Архівування фольклорно-етнографічних документів

– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з архівування фольклорних документів: виповнення типових форм документації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів, укладання архівних фольклорних документів;
– індивідуальне консультування студентів з питань архівування фольклорних документів.

 

Із питаннями консультацій просимо звертатися у Лабораторію фольклористичних досліджень за адресою:

Лабораторія фольклористичних досліджень
Філологічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, аудиторія 345 (кабінет завідувача)
79602 Львів, Україна
тел.: +38032 239 47 20
e-mail: folklorelaboratory@gmail.com

P. S. Із питаннями групових консультацій та інструктажів просимо керівників практик і старост студентських груп заздалегідь зголошуватися електронною поштою.