У рамках науково-дослідного проекту з розбудови Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Лабораторія фольклористичних досліджень проводить каталогізацію архівних фондів

Електронний каталог (фонд ЕК)

(завантажити Електронний каталог у форматі xls-документа)

Про каталог

Електронний каталог створений у форматі електронних таблиць “Microsoft Excel”.

Тип каталога – географічний.

Базова одиниця систематизації інформації у каталозі (рядки таблиці) – збирацький сеанс – ситуація польової фіксації фольклорної традиції (у формі опитування-інтерв’ю, спостереження тощо).

Основний параметр систематизації інформації (колонки таблиці) – деталізована географія фольклорного запису (відомості про місце фіксації фольклорного матеріалу).

Електронний каталог створено у рамках науково-дослідного проекту Лабораторії фольклористичних досліджень, націленого на розбудову у Львівському національному університеті імені Івана Франка фахового фольклорного архіву. Каталогізацію архівних документів фонду ЕК виконали магістрантка Романа Пона та доцент Андрій Вовчак у межах магістерського проекту “Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси: каталогізація фонду експедиційних матеріалів” (Львів, 2018).

У каталозі представлено інформацію про фольклорно-етнографічні матеріали, записані під час студентських фольклористичних експедицій 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 років у Львівській та Чернівецькій областях.

Станом на травень 2020 року Електронний каталог пропонує інформацію про 777 збирацьких сеансів, під час яких було зафіксовано 14 756 одиниць фольклорно-етнографічної інформації (фольклорних творів, етнографічних коментарів).

Співробітники Лабораторії фольклористичних досліджень у процесі опрацювання наявних архівних матеріалів і нових надходжень Фольклорного архіву періодично поповнюють Електронний каталог.

Структура каталога

Параметри систематизації архівної інформації (колонки електронної таблиці “Microsoft Excel”):

 • Унікальний порядковий номер рядка таблиці “Microsoft Excel”;
 • А – населений пункт (актуальна назва населеного пункту: села, міста та ін.);
 • В – адміністративний номер (спеціальний код населеного пункту за “Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України” (КОАТУУ);
 • С – сільрада / міськрада / ОТГ (назва сільської, селищної, міської ради, об’єднаної територіальної громади (ОТГ), якій підпорядковано населений пункт);
 • D – район / підпорядкування (назва районного центру чи населеного пункту, якому підпорядковано населений пункт);
 • Е – область (назва обласного центру чи іншого населеного пункту, якому підпорядковано населений пункт);
 • F – країна (назва країни розташування населеного пункту);
 • G – рік запису (рік запису збирацького сеансу);
 • H – дата запису (повна дата запису збирацького сеансу);
 • І – респондент(и) (прізвище та ім’я респондентів збирацького сеансу);
 • J – збирач(і) (прізвище та ім’я збирачів збирацького сеансу);
 • K – форма архівного упорядкування матеріалів (сеанс – збирацький сеанс);
 • L – форма фіксації матеріалів:
  а – аудіозапис;
  в – відеозапис;
  ф – фотографія;
  т – текстовий запис;
  тр – транскрипція (аудіо-, відеозапису);
  а/в – аудіозапис і відеозапис;
  а/в/ф – аудіо-, відеозапис, фотографія; ін.;
 • M – кількість зафіксованих інформаційних одиниць (фольклорних творів, етнографічних коментарів);
 • N – стан опрацювання матеріалів:
  о – матеріал опрацьований: тобто, словесні тексти фольклорних записів транскрибовано; паспортна і супровідна інформація належно оформлена;
  ч/о – частково опрацьований: найчастіше ідеться про оформлення лише паспортних даних записів, повної текстової транскрипції зібраного матеріалу немає;
  н/о – неопрацьований: жодна із зазначених вище вимог не виконана);
 • – фонд (шифр відповідного фонду Фольклорного архіву КУФ, у якому зберігається каталогізована одиниця зберігання);
 • P – серія (шифр відповідної серії Фольклорного архіву КУФ, у якій зберігається каталогізована одиниця зберігання);
 • Q – одиниця зберігання (шифр каталогізованої одиниці зберігання);
 • R – примітки (додаткова інформація про архівний стан, опрацювання каталогізованої одиниці зберігання).

Користування каталогом

Електронний каталог (у форматі електронних таблиць “Microsoft Excel”) дає змогу проводити широкий спектр операцій із наявною у ньому архівною інформацією шляхом використання програмних функцій пошуку, фільтрування, розрахунку, а також візуалізації підібраної інформації.

Детальна інструкція використання Електронного каталога фонду ЕК подана у магістерській роботі Романи Пони “Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси: каталогізація фонду експедиційних матеріалів” (Львів, 2018) (завантажити)

Опис фонду ЕК

Фонд ЕК – містить архівні документи, сформовані з фольклорно-етногра­фічних матеріалів студентських фольклористичних практик, які відбувалися у формі експедиційних виїздів студентів та викладачів філологічного факультету для польового дослідження фольклорної традиції українських етнічних територій (переважно це комплексні, зрідка тематичні експедиції). З 1991 року фольклористичні експедиції провадить спеціалізована Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Хронологічні межі документів фонду ЕК сягають від 1982 року і до наших днів. Архівні матеріали фонду репрезентують здебільшого фольклор і звичаї західноукраїнських теренів (Бойківщина, Гуцульщина, Опілля, Західне Поділля, Волинь, Західне Полісся; одиничними експедиціями представлені Слобожанщина та Східне Полісся).

За кількістю і якістю фольклорних фіксацій, а також рівнем їх транскри­бування й упорядкування фонд ЕК є найбагатшим і найкраще систематизо­ваним у Фольклорному архіві КУФ.