(“Дорожня карта” для студента і викладача)

У бакалаврській програмі підготовки філолога-україніста Львівського національного університету імені Івана Франка важливе місце належить фольклористичній практиці.
Фольклористична практика – це навчальна форма фольклористичного польового дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про по­бутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар населеного пункту, регіону чи виконавця; носіїв фольклору; обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.
Фольклористична практика дає студентові-філологу унікальну можливість безпосередньо пізнати один з феноменів української національної культури – фольклорну традицію. Саме під час практики студенти розкривають для себе специфіку живого побутування фольклору, вчаться практично застосовувати теоретичні знання, здобуті на заняттях з усної словесності (фольклору).
Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу.

Далі пропонуємо інформацію з питань організації і проведення фольклористичної практики.

 

1. Організатор практики

Інституцією-організатором фольклористичної практики студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика” є Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (аудиторія 345, 3 поверх, головний корпус Університету; тел. 239 47 20).

 

2. Форма проведення практики

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету спеціалізації “фольклористика” проходять фольклористичну експедиційну практику.

Фольклористична експедиція – це виїзд групи фахівців у конкретну місцевість та її обстеження у визначений термін. Матеріали фолькло­ристичних експедицій є одним із найважливіших джерел вивчення фольк­лор­ної традиції народу.

 

3. Термін проведення практики

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету спеціалізації “фольклористика” проходять фольклористичну експедиційну практику наприкінці другого семестру. Офіційно фольклористична практика триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 84 навчальні години.

 

4. Навчально-методична література і матеріали

4.1. Методичний посібник

Зміст кожного етапу організації та проведення фольклористичної практики – організація польового фольклористичного дослідження; методика польової роботи; упорядкування зібраних фольклорних матеріалів; транскрибування словесних текстів зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів; архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів; оформлення матеріалів фольклористичної практики для здачі у фольклорний архів кафедри – розкрито у спеціальному методичному посібнику:

  1. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (спеціальність 035 – Філологія, спеціалізація 035.09 – Фольклористика) / Видання четверте, доповнене [проект]. – Львів, 2021. – 74 с. (завантажити посібник)

4.2. Типові форми документації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів (для завантаження)

Для потреб транскрибування й архівного упорядкування записаних фольклорно-етнографічних матеріалів та оформлення звіту за результатами практики розроблено типові форми документації, які студенти можуть завантажити за нижче поданими посиланнями:

  1. Електронний бланк оформлення матеріалів збирацького сеансу – файл шаблону EK_seans_shablon.doс (завантажити)
  2. Каталог фольклорно-етнографічних фотоматеріалів – файл шаблону EK_catalogue_photo_shablon.xls (завантажити)
  3. Звіт про фольклористичну практику та опрацювання фольклорних матеріалів – файл шаблону EK_zvit_praktyka_shablon.doc (завантажити)

4.3. Покажчики для систематизації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів

  1. Покажчик “Жанр уснословесних творів” (завантажити)
  2. Покажчик “Жанр інструментальної музики” (завантажити)
  3. Покажчик “Інципіт коментаря” (завантажити)

 

5. Консультування

Лабораторія фольклористичних досліджень надає керівникам та студентам-учасникам фольклористичних практик консультації та допомогу з питань організації і проведення фольклористичної практики, її навчально-методичного і технічного забезпечення, упорядкування й архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів:

а) підготовка фольклористичної практики:
– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з методики і практики записування фольклору; освоєння аудіо-, відео- та фотоапаратури: користування цифровим диктофоном, освоєння фото- й відеокамери; проведення інсценізованих тренувань типового збирацького сеансу; вивчення типових форм документації матеріалів фольклористичної практики;
– надання аудіо-, відео- та фотоапаратури для потреб фольклористичного польового дослідження (за наявності).

б) транскрибування фольклорно-етнографічних записів:
– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з методики і практики транскрибування фольклорно-етнографічних матеріалів та оформлення транскрипцій;
– індивідуальне консультування студентів з питань транскрибування.

в) архівування фольклорно-етнографічних документів:
– проведення загального (для академгрупи) інструктажу з архівування фольклорних документів: виповнення типових форм документації зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів, укладання архівних фольклорних документів;
– індивідуальне консультування студентів з питань архівування фольклорних документів.

 

Із питаннями консультацій просимо звертатися у Лабораторію фольклористичних досліджень за адресою:

Лабораторія фольклористичних досліджень
Філологічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, аудиторія 345 (кабінет завідувача)
79602 Львів, Україна
тел.: +38032 239 47 20
e-mail: folklorelaboratory@gmail.com

P. S. Із питаннями групових консультацій та інструктажів просимо керівників практик і старост студентських груп заздалегідь зголошуватися електронною поштою.