Працівники Лабораторії проводять рентгенівські дифрактометричні дослідження твердих тіл (полікристалів, напіваморфних речовин, квазікристалів та фрактальних структур) за заявками вчених – виконавців затвердженого плану НДР Університету та навчальних планів кафедр. Порядок та графік замовлення досліджень затверджує проректор з наукової роботи Університету за поданням наукового керівника та завідувача Лабораторії. Об’єктами досліджень є:

 • Сплави металів у вигляді об’ємних та поверхневих зразків.
 • Природні та штучні суміші неорганічних/органічних речовин, мінерали.
 • Індивідуальні хімічні сполуки (неорганічні, інтерметалічні, органічні, металоорганічні).
 • Матеріали на основі простих речовин та сполук в об’ємному або поверхневому вигляді, включаючи композитні сплави, нанокомпозитні системи.

Працівники Лабораторії проводять консультації та надають допомогу у випадку спільних наукових досліджень з питань та методології:

 • профільного аналізу;
 • якісного та кількісного рентгенівського фазового аналізу;
 • рентгеноструктурного аналізу (розшифрування кристалічних структур, уточнення кристалічних структур методом Рітвельда);
 • мікроструктурного аналізу фаз (текстура зерен, внутрішні напруги, розміри доменів когерентного розсіювання);
 • визначення структури ближнього порядку речовини.

Працівники Лабораторії беруть участь у навчальному процесі шляхом:

 • проведення лабораторних та практичних занять;
 • читання лекційних курсів із теорії та практики рентгенівського аналізу;
 • виконання прецизійних рентгенівських досліджень для дипломних і курсових робіт студентів, кандидатських дисертацій аспірантів;
 • проведення науково-навчальних семінарів;
 • стажування науково-педагогічних працівників.

Графік досліджень, як правило, складається терміном на 1 календарний рік. З метою повного та раціонального використання обладнання просимо вчасно подавати замовлення на проведення досліджень науковому керівнику та завідувачу Лабораторії, вказуючи об’єкти, їх кількість та орієнтовний термін виконання. Прийом зразків для дослідження здійснюється безпосередньо у Лабораторії. Щодо питань обговорення можливих майбутніх досліджень, подання замовлень, передачі зразків та отримання результатів дослідження звертайтеся за адресою, за телефонами або за електронною поштою, вказаними на сайті.

Увага! Для об’єктів дослідження з вмістом елементів Fe, Co, Gd (> 20 aт. %), Mn (> 10 ат. %) отримуються дифрактограми задовільної якості, у зв’язку з наявністю на даний момент рентгенівської трубки з мідним анодом.