Головне обладнання Лабораторії – рентгенівський дифрактометричний комплекс “STOE Transmission Diffractometer System STADI P” (STOE AUTOMATED DIFFRACTOMETER FOR POWDER) для методу полікристалу. Його виробником є одна із найстаріших у цій галузі та відомих у світі компанія “STOE & Cie GmbH” (м. Дармштадт, Німеччина). Обладнання належним чином обліковане, атестоване, має необхідні експлуатаційні документи та забезпечується профілактичним оглядом, а у разі необхідності – ремонтом силами співробітників та інших спеціалістів. Обладнання Лабораторії перебуває на балансі Університету. Обладнання також сертифіковане “Міжнародним Центром Дифракційних Даних” (ICDD).
За наведеними нижче посиланнями представлені документи та інформація щодо технічних характеристик обладнання та його складових, дані про можливості приладу, тощо.

Офіційна сторінка STOE STADI P – опис приладу, додаткових складових обладнання (приставок, детекторів) на сайті виробника.

Опис приладу – характеристики юстування дифрактометра згідно стандартів “The International Centre for Diffraction Data” (ICDD).

Опис та технічні можливості приладу – презентація.

На даний час комплектація обладнання є стандартною: один горизонтальний гоніометр на проходження, увігнутий монохроматор (монокристал (111) Германію), лінійний позиційно-чутливий детектор, приставки “STOE Transmission Sample Holder” (метод на проходження) та “STOE Capillary Sample Holder” (метод Дебая-Шеррера). У майбутньому планується доукомплектування приладу 2-им горизонтальним гоніометром (геометрія по Бреггу-Брентано на відбиття), приставкою на відбиття “STOE Reflection Sample Holder” та високотемпературною камерою “STOE High Temperature Furnace model 0.65.1” з метою збільшення кількості зразків для дослідження, прецизійних досліджень у геометрії на відбиття для поверхневих об’єктів, здійснення високотемпературної рентген-дифрактометрії.