Міжфакультетська науково-навчальна лабораторія рентгеноструктурного аналізу Львівського національного університету імені Івана Франка створена на підставі наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 860 від 05.03.2008 р. Лабораторія є науково-навчальним підрозділом Університету.
Метою створення і діяльності Лабораторії є належне забезпечення на сучасному науково-технічному рівні наукової діяльності і навчального процесу Університету в галузях знань, дослідження і вивчення яких можна здійснювати методами рентгеноструктурного аналізу – визначення фазового складу, кристалічної структури та мікроструктурних ефектів речовин та матеріалів різної природи у твердому стані, незалежно від їх структури, хімічного складу та способу отримання. Лабораторія у своїй діяльності керується такими нормативними актами:

  • Законами України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
  • Статутом Університету;
  • наказами ректора Університету;
  • “Положенням про Міжфакультетську науково-навчальну лабораторію рентгеноструктурного аналізу”.

Лабораторія є структурним підрозділом Університету, який має забезпечувати наукову діяльність та навчальний процес. Укомплектування Лабораторії штатами проводиться в межах існуючого штатного розпису Університету. До складу Лабораторії входять науковий керівник, завідувач та один інженер першої категорії. Лабораторія укомплектовується приладами і обладнанням, необхідними для роботи з рентгенівського дифрактометричного дослідження об’єктів, яке має відповідати затвердженим санітарним нормам та світовим стандартам. На даний момент Лабораторія обладнана: рентген-дифрактометричним комплексом “STOE Transmission Diffractometer System STADI P”; системою замкненої циркуляції води та охолодження “Cosmotec Industrial Cooling“; системним блоком з керуючою програмою “STOE WinXPOW”; кліматичною установкою “HAIER”.