Лабораторія діалектологічних та ономастичних студій  – науково-дослідний і навчально-методичний підрозділ філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Створена у квітні 2023 року з метою цифровізації та збереження діалектного та мікротопонімного матеріалу.

Лабораторія діалектологічних та ономастичних студій Львівського національного університету імені Івана Франка  – це передусім цифрова база діалектних текстів і мікротопонімів, які зафіксували викладачі катедри української мови імені проф.І.Ковалика та студенти філологічного факультету впродовж останніх років.

Мета Лабораторії – забезпечення комплексного дослідження говорів української мови з урахуванням сучасних можливостей автоматизованої роботи із текстовим матеріалом. Це збереження і накопичення живого усного мовлення (аудіо та відеотекстів), що матиме інноваційне значення для праць з синхронної та діахронної діалектології та лінгвістичної географії. Завданням Лабораторії також є збір онімного фактажу, що дасть можливість розвивати ономастичну лексикографію та онімну ареалогію.

Фіксацію діалектного та онімного матеріалу студенти філологічного факультету здійснюють під час проходження діалектологічної практики.

З метою поширення інформації про Лабораторію діалектологічних та ономастичних студій створено YouTube-канал Лабораторії діалектологічних та ономастичних студій катедри української мови  імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка, який наповнюють відеозаписи діалектного мовлення, зроблені під час діалектологічних практик  студентів філологічного факультету.