У питанні каталогізації документів Фольклорного архіву КУФ Лабораторія фольклористичних досліджень на сьогоднішній день працює у двох напрямах:

Перший напрям. Для налагодження ефективного доступу до найцінніших архівних документів Фольклорного архіву КУФ (фондів ЕК – матеріали студентських фольклористичних експедиційних практик; та ОЕК – особовий фонд, матеріали фольклористичних польових досліджень окремих дослідників) співробітники Лабораторії поступово переводять їх у базу даних новоствореного «Електронного архіву українського фольклору» (ЕАУФ).

Процес електронного розміщення (депонування) архівних документів в ЕАУФ передбачає одночасну його різнобічну каталогізацію. На сьогоднішній день база даних ЕАУФ дає змогу забезпечувати продуктивний пошук і сортування потрібної фольклорної інформації за численними параметрами та їх комбінаціями: повнотекстовий пошук, час і місце запису, респондент, збирач, обставина виконання фольклорного твору, контекст запису, жанр (уснословесний) твору. У результаті пошуку користувач отримує не лише різнобічну інформацію про фольклорне явище, але й має можливість прочитати текст твору і прослухати його звучання (перейти до «Електронного архіву українського фольклору»)

Другий напрям. Для орієнтації в архівних документах фонду ІЕК (матеріали студентських фольклористичних практик стаціонарного типу за місцем проживання) передбачено спрощений електронний пошуковий каталог (географічний – за типом), робота над яким саме триває у рамках дипломних проектів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Експериментальну версію електронного каталогу фонду ІЕК Фольклорного архіву КУФ створено на основі комп’ютерної програми електронних таблиць Microsoft Office Excel, яка не потребує спеціального навчання й обслуговування і дає змогу додавати нові пошукові параметри.

Вихідною одиницею каталогізації (рядок таблиці Excel) обрано окремий збирацький сеанс. Структуру каталога (колонки таблиці Excel) задля спрощення і пришвидшення каталогізаційної роботи обмежено рубриками: місце запису (населений пункт, його адміністративний номер, район, область), дата запису, респонденти, збирачі, стан опрацювання, кількість одиниць зафіксованих фольклорних творів, форма фіксації (адіозапис, відеозапис, фотографія, текстовий запис), архівний шифр.

Найближчим часом Лабораторія планує розмістити експериментальний зразок каталогу фонду ІЕК, який у процесі подальшої каталогізації фольклорних матеріалів Архіву поновлюватиметься.